Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

USB Connection

Biranje odgovarajućeg načina za uspostavljanje USB veze za svaki računar ili USB uređaj koji je povezan sa fotoaparatom.

  1. MENU(Setup) → [USB Connection] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Auto (podrazumevana postavka):
Automatsko uspostavljanje veze za masovno skladištenje ili MTP veze u zavisnosti od računara ili drugih USB uređaja koje želite da povežete. Računari na kojima se koristi Windows 7 ili Windows 8 će biti povezani putem MTP veze i moći ćete da koristite njihove jedinstvene funkcije.

Mass Storage:
Uspostavljanje veze za masovno skladištenje između ovog fotoaparata, računara i drugih USB uređaja.

MTP:
Uspostavljanje MTP veze između ovog fotoaparata, računara i drugih USB uređaja. Računari na kojima se koristi Windows 7 ili Windows 8 će biti povezani putem MTP veze i moći ćete da koristite njihove jedinstvene funkcije. Ako koristite računar sa nekim drugim operativnim sistemom (Windows Vista, Mac OS X), prikazaće se čarobnjak za automatsku reprodukciju i fotografije u fascikli za snimanje na ovom fotoaparatu će biti uvezene na računar.

PC Remote:
Korišćenje softvera „Remote Camera Control“ za upravljanje ovim fotoaparatom putem računara, uključujući funkcije kao što su snimanje i skladištenje slika na računaru.

Napomena

  • Ako se u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows 8 ne prikaže Device Stage*, podesite [USB Connection] na [Auto].

* Device Stage je meni koji se koristi za upravljanje povezanim uređajima kao što je fotoaparat (funkcija operativnog sistema Windows 7 ili Windows 8).