Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Date/Time Setup

Možete ponovo da podesite datum i vreme.

  1. MENU(Setup) → [Date/Time Setup] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Daylight Savings:
Letnje računanje vremena možete da podesite na [On]/[Off].

Date/Time:
Podešavanje datuma i vremena.

Date Format:
Možete da izaberete format prikaza datuma i vremena.