Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Area Setting

Biranje oblasti u kojoj koristite fotoaparat.

  1. MENU (Setup) → [Area Setting] → željena oblast.