Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Format

Formatiranje (priprema) memorijske kartice. Kada memorijsku karticu prvi put koristite sa ovim fotoaparatom, preporučujemo vam da je formatirate u fotoaparatu radi stabilnog rada. Imajte u vidu to da se formatiranjem trajno brišu podaci na memorijskoj kartici i te podatke nije moguće povratiti. Sačuvajte vredne podatke na računaru.

  1. MENU(Setup) → [Format].

Napomena

  • Formatiranjem se trajno brišu svi podaci, čak i zaštićene slike.