Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Select REC Folder

Možete da promenite fasciklu u kojoj ce biti sačuvane snimljene slike.

  1. MENU(Setup) → [Select REC Folder] → željena fascikla.

Napomena

  • Fasciklu nećete moći da izaberete kada izaberete podešavanje [Date Form].