Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

New Folder

Pravljenje nove fascikle na memorijskoj kartici. Novoj fascikli će biti dodeljen broj koji je za jedan veći od najvećeg broja koji se trenutno koristi. Slike će biti snimane u novoj fascikli. Istovremeno će biti kreirane fascikla za fotografije i fascikla za MP4 filmove sa istim brojem.

  1. MENU(Setup) → [New Folder].

Napomena

  • Kada u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja je korišćena na drugoj opremi i počnete da snimate slike, automatski će biti kreirana nova fascikla.
  • U jednoj fascikli može da bude uskladišteno do 4000 slika. Kada kapacitet fascikle bude premašen, automatski će biti kreirana nova fascikla.