Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Folder Name

Fotografije koje snimite se skladište u fascikli koja je automatski kreirana u okviru fascikle DCIM na memorijskoj kartici. Možete da promenite način dodele naziva fasciklama.

  1. MENU(Setup) → [Folder Name] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Standard Form (podrazumevana postavka):
Naziv fascikle je u sledećem formatu: broj fascikle + MSDCF.
Primer: 100MSDCF

Date Form:
Naziv fascikle je u sledećem formatu: broj fascikle + Y (poslednja cifra)/MM/DD.
Primer: 10040405 (Broj fascikle: 100, datum: 04/05/2014)

Napomena

  • Naziv fascikle za MP4 filmove je uvek u formatu „broj fascikle + ANV01“.