Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Recover Image DB

Ako su datoteke slika obrađene na računaru, može doći do problema sa datotekom baze podataka slika. U tom slučaju, slike na memorijskoj kartici nećete moći da reprodukujete na ovom fotoaparatu. Ako imate ovaj problem, popravite datoteku koristeći [Recover Image DB].

  1. MENU (Setup) → [Recover Image DB] [Enter].

Napomena

  • Koristite dovoljno napunjenu bateriju. Ako je tokom popravke datoteke nivo napunjenosti baterije nizak, može doći do oštećenja podataka.