Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Version

Prikazivanje verzije fotoaparata, objektiva i adaptera za montiranje objektiva.

  1. MENU(Setup) → [Version].