Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Certification Logo (samo na fotoaparatima koji se prodaju izvan Japana)

Prikazivanje logotipa sertifikata za ovaj fotoaparat.

  1. MENU(Setup) → [Certification Logo].