Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Airplane Mode

Kada se nalazite u avionu, možete privremeno da isključite sve Wi-Fi funkcije.

  1. MENU (Wireless) → [Airplane Mode] → željena postavka.
    Ako [Airplane Mode] podesite na [On], na ekranu će se prikazivati oznaka sa avionom.