Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Disp MAC Address

Prikazivanje MAC adrese fotoaparata.

  1. MENU (Wireless) → [Disp MAC Address].