Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Preporučeno računarsko okruženje

Dodatne informacije o preporučenom računarskom okruženju za preuzimanje aplikacija i dodavanje funkcija u fotoaparat možete da pronađete na sledećoj URL adresi:
Web lokacija aplikacija „PlayMemories Camera Apps“ (www.sony.net/pmca)