Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Otvaranje naloga za uslugu

Možete da otvorite nalog za uslugu, koji je neophodan za preuzimanje aplikacija.

  1. Pristupite veb-sajtu za preuzimanje aplikacija.
  2. Pratite uputstva na ekranu i pribavite nalog za uslugu.
    • Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli željenu aplikaciju na fotoaparat.