Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Deinstaliranje aplikacija

Aplikacije možete da deinstalirate sa fotoaparata.

  1. MENU(Application) → Application List[Application Management][Manage and Remove].
  2. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate.
  3. Izaberite da biste deinstalirali aplikaciju.
  • Deinstaliranu aplikaciju možete ponovo da instalirate. Dodatne informacije potražite na veb-sajtu za preuzimanje aplikacije.