Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Menjanje redosleda aplikacija

Možete da promenite redosled prikazivanja aplikacija koje ste dodali u fotoaparat.

  1. MENU (Application) → Application List[Application Management] [Sort].
  2. Izaberite aplikaciju kojoj želite da promenite mesto u redosledu.
  3. Izaberite odredište.