Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

„Image Data Converter“

„Image Data Converter“ vam omogućava sledeće:

  • Možete da menjate slike koje su snimljene u formatu RAW primenjujući različite korekcije kao što su tonska kriva i oštrina.
  • Na fotografijama možete da prilagodite ravnotežu bele boje, ekspoziciju, [Creative Style] itd.
  • Možete da sačuvate fotografije koje ste pregledali i menjali na računaru.
    Fotografiju možete da sačuvate u formatu RAW ili u nekom opštem formatu datoteke.
  • Možete da prikazujete i poredite RAW slike i JPEG slike koje su snimljene ovim fotoaparatom.
  • Možete da ocenjujete slike sa pet ocena.
  • Možete da primenite oznake u bojama.