Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Pristupanje vodiču „Image Data Converter Guide“

Windows:

[Start][All Programs][Image Data Converter][Help][Image Data Converter Ver.4].

  • Ako koristite Windows 8, pokrenite [Image Data Converter Ver.4] i na traci sa menijima izaberite [Help][Image Data Converter Guide].

Mac:

Finder (tragač) → [Applications][Image Data Converter] [Image Data Converter Ver.4] i na traci sa menijima izaberite [Help][Image Data Converter Guide].

  • Detaljnije informacije o korišćenju možete da vidite i na stranici podrške za „Image Data Converter“ (samo na engleskom).
    http://www.sony.co.jp/ids-se/