Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

„Remote Camera Control“

Pomoću softvera „Remote Camera Control“ na računaru možete da izvedete sledeće radnje:

  • Menjanje postavki fotoaparata i snimanje.
  • Snimanje slika direktno na računar.
  • Snimanje fotografija u intervalima.

Ove funkcije možete da koristite nakon što izaberete MENU → (Setup)[USB Connection][PC Remote]. Detaljnije informacije o korišćenju softvera „Remote Camera Control“ možete da vidite u pomoći.