Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Prekid veze sa računarom

Možete da prekinete USB vezu između fotoaparata i računara.

Izvedite postupak od koraka 1 do koraka 2 u nastavku, a nakon toga uradite sledeće:

  • Iskopčajte kabl.
  • Izvadite memorijsku karticu.
  • Isključite fotoaparat.

  1. Kliknite na na traci zadataka, a zatim kliknite na ikonu (prekid veze).
    • Ako koristite operativni sistem Windows Vista, kliknite na na traci zadataka.
  2. Kliknite na prikazanu poruku.

Napomena

  • Ako koristite Mac računar, prevucite ikonu memorijske kartice ili ikonu disk jedinice na ikonu korpe za otpatke, a zatim je otpustite. Veza između fotoaparata i računara će se prekinuti.
  • Na Windows 7/Windows 8 računarima, ikona za prekid veze se možda neće prikazati. U tom slučaju možete da preskočite korake 1 i 2 koji su navedeni iznad.