Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

O ugrađenoj punjivoj bateriji

Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju koja služi za održavanje datuma i vremena i ostalih podešavanja, bez obzira na to da li je napajanje uključeno ili isključeno ili da li je baterija puna ili prazna. Ova punjiva baterija se stalno puni dok koristite fotoaparat. Međutim, ako fotoaparat koristite samo povremeno, ona se postepeno prazni. Ako fotoaparat uopšte ne koristite 2 mesec, ona će se potpuno isprazniti. U tom slučaju, napunite punjivu bateriju pre korišćenja fotoaparata. Međutim, čak i ako je ova punjiva baterija prazna, ipak ćete moći da koristite fotoaparat, ali datum snimanja neće biti zabeležen.

Punjenje ugrađene punjive baterije

Umetnite napunjenu bateriju za napajanje u fotoaparat ili priključite fotoaparat na zidnu utičnicu koristeći adapter za naizmeničnu struju (isporučen), a zatim isključite fotoaparat i ostavite ga tako 24 sata ili duže.