Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Napomene o bateriji

Punjenje baterije

 • Napunite bateriju (isporučena) pre prve upotrebe fotoaparata.
 • Baterija se polako prazni, čak i kada je ne koristite. Napunite bateriju pre korišćenja fotoaparata da ne biste propustili nijednu priliku za snimanje fotografija.
 • Bateriju možete da punite čak i ako nije potpuno ispražnjena. Možete da koristite delimično napunjenu bateriju.
 • Ako lampica za punjenje počne da treperi i punjenje se prekine, izvadite bateriju i ponovo je umetnite.
 • Preporučujemo vam da bateriju punite u okruženju čija je temperatura između 10 °C i 30 °C (50 °F i 86 °F). Baterija možda neće biti efikasno napunjena na temperaturama izvan tog opsega.
 • Kada fotoaparat povežete sa prenosnim računarom koji nije priključen na izvor napajanja, baterija prenosnog računara će početi da se prazni. Nemojte da punite fotoaparat preko prenosnog računara dugo vremena.
 • Kada je fotoaparat povezan sa računarom putem USB kabla, nemojte da uključujete/isključujete računar, ne pokrećite ga ponovo niti ga vraćajte iz režima mirovanja. To može da dovede do kvara fotoaparata. Prekinite vezu između fotoaparata i računara pre nego što obavite gorenavedene radnje.
 • Ne garantujemo punjenje ako koristite modifikovani računar ili računar koji ste sami sklopili.

Vreme punjenja (potpuna napunjenost)

Kada koristite adapter za naizmeničnu struju (isporučen), vreme punjenja je približno 310 minuta. Gorenavedeno vreme punjenja se odnosi na punjenje potpuno ispražnjene baterije na temperaturi od 25 °C (77 °F). Punjenje može da potraje duže pod određenim okolnostima ili uslovima.

Efikasno korišćenje baterije

 • Performanse baterije opadaju u okruženju sa niskom temperaturom. Zato na hladnim mestima baterija traje kraće. Da biste bateriju mogli da koristite duže, preporučujemo vam da je stavite u džep, blizu tela, da biste je zagrejali i umetnite je u fotoaparat neposredno pre snimanja. Ako u džepu imate metalne predmete kao što su ključevi, pazite da ne izazovete kratki spoj.
 • Ako često koristite blic ili zumiranje, baterija će se brzo isprazniti.
 • Preporučujemo vam da pri ruci imate rezervne baterije i da pre stvarnog snimanja napravite probne snimke.
 • Ne izlažite bateriju vodi. Baterija nije vodootporna.
 • Ne ostavljajte bateriju na veoma toplom mestu, na primer u automobilu ili na direktnom sunčevom svetlu.
 • Ako su kontakti na bateriji prljavi, možda nećete moći da uključite fotoaparat ili potpuno napunite bateriju. U tom slučaju, očistite bateriju tako što ćete lagano obrisati prašinu koristeći mekanu krpu ili pamučne štapiće za uši.

Indikator napunjenosti baterije

 • Indikator preostale baterije se prikazuje na ekranu.

   

  A: Visok nivo napunjenosti

  B: Prazna baterija

 • Potrebno je da prođe otprilike jedan minut dok indikator ne prikaže tačan nivo preostale baterije.
 • Indikator možda neće prikazivati tačan nivo napunjenosti baterije pod određenim okolnostima.
 • Ako se na ekranu ne prikazuje preostalo vreme baterije, pritisnite dugme DISP (Podešavanje prikaza) da biste ga prikazali.

Skladištenje baterije

 • Da biste zadržali funkcionalnost baterije, napunite bateriju, a zatim je potpuno ispraznite u fotoaparatu najmanje jednom godišnje pre nego što je uskladištite. Skladištite bateriju na hladnom i suvom mestu.
 • Da biste potpuno ispraznili bateriju, aktivirajte prikaz slajdova na fotoaparatu i ostavite ga tako dok se baterija ne isprazni.
 • Da biste sprečili koroziju kontakata na bateriji, kratki spoj itd, stavite bateriju u plastičnu kesicu da ne bi došla u kontakt sa metalnim predmetima prilikom nošenja ili skladištenja.

O trajanju baterije

 • Vek trajanja baterije je ograničen. Ako stalno koristite istu bateriju ili je koristite duže vremena, kapacitet baterije postepeno opada. Ako je trajanje baterije znatno kraće, verovatno je vreme da je zamenite novom baterijom.
 • Trajanje baterije zavisi od toga kako je skladištite i uslova u kojima je koristite.