Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Punjenje baterije

  • Isporučeni adapter za naizmeničnu struju je namenjen samo ovom fotoaparatu. Ne povezujte ga sa drugim elektronskim uređajima. To može dovesti do kvara.
  • Koristite originalni Sony adapter za naizmeničnu struju.
  • Ako lampica za punjenje na fotoaparatu počne da treperi tokom punjenja, izvadite bateriju, a zatim je ponovo dobro umetnite u fotoaparat. Ako lampica za punjenje i dalje treperi, baterija je možda pokvarena ili ste umetnuli bateriju koju ne podržava ovaj fotoaparat. Proverite da li koristite odgovarajuću bateriju.
    Ako koristite odgovarajuću bateriju, izvadite je i zamenite novom baterijom, a zatim proverite da li se nova baterija pravilno puni. Ako se nova baterija pravilno puni, prethodna baterija je možda pokvarena.
  • Ako lampica za punjenje na fotoaparatu treperi čak i kada je adapter za naizmeničnu struju povezan na fotoaparat i priključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno i da je u režimu mirovanja. Punjenje se automatski prekida i ulazi u režim mirovanja kada je temperatura u okruženju izvan odgovarajućeg temperaturnog opsega. Kada temperatura u okruženju postane odgovarajuća, punjenje se nastavlja i lampica za punjenje će ponovo početi da svetli. Preporučujemo vam da bateriju punite u okruženju čija je temperatura od 10 °C do 30 °C (50 °F do 86 °F).
  • Čak i ako fotoaparat povežete na isporučeni adapter za naizmeničnu struju, on ne dobija napajanje sa zidne utičnice tokom snimanja ili reprodukcije slika. Ako koristite adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno), tokom snimanja ili reprodukcije slika fotoaparat će dobijati napajanje sa zidne utičnice.