Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

O čišćenju

Čišćenje objektiva i blica

Čistite objektiv i blic mekanom krpom da biste uklonili otiske prstiju, prašinu itd.

Čišćenje objektiva

  • Ne koristite rastvor za čišćenje koji sadrži organske rastvarače kao što su razređivač ili benzin.
  • Za uklanjanje prašine sa površine objektiva koristite komercijalno dostupnu duvalicu. Ako je prašina zalepljena za površinu objektiva, očistite je mekom krpom ili papirnom maramicom koja je blago nakvašena rastvorom za čišćenje objektiva. Objektiv čistite spiralnim pokretima od sredine ka obodu. Ne nanosite rastvor za čišćenje objektiva direktno na površinu objektiva.

Čišćenje blica

Očistite površinu blica pre korišćenja. Toplota koju proizvodi blic može da izazove paljenje prašine na površini blica. Površinu blica brišite mekom krpom da biste uklonili prljavštinu, prašinu itd.

Čišćenje kućišta fotoaparata

Ne dodirujte delove koji se nalaze u bajonetu, poput kontakata za objektiv. Da biste površinu unutar bajoneta očistili od prašine, koristite komercijalno dostupnu duvalicu*.

*Ne koristite duvalicu u spreju jer bi to moglo da dovede do kvara.

Čišćenje površine fotoaparata

Čistite površinu fotoaparata mekom krpom koja je blago nakvašena vodom, a zatim izbrišite površinu suvom krpom. Da biste sprečili oštećenje završnog sloja ili kućišta:

  • Ne izlažite fotoaparat hemijskim proizvodima kao što su razređivač, benzin, alkohol, vlažne maramice, sredstvo protiv insekata, krema za sunčanje, insekticid itd.
  • Ne dodirujte fotoaparat ako se bilo šta od gorepomenutog nalazi na vašim rukama.
  • Ne ostavljajte fotoaparat u dugotrajnom kontaktu sa gumom ili vinilom.

Čišćenje ekrana

  • Ako na ekranu ostane ulje ili krema sa vaših ruku, zaštitni sloj ekrana može da otpadne. Uklonite ulje ili kremu što pre sa ekrana.
  • Ako ekran snažno pritiskate kada ga brišete papirnom maramicom, možete da ogrebete zaštitni sloj.
  • Ako se ekran zaprlja otiscima prstiju ili prašinom, pažljivo uklonite prašinu sa površine ekrana, a zatim obrišite ekran mekom krpom.