Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Adapter za utikač

Adapter za naizmeničnu struju (isporučen) možete da koristite u bilo kojoj zemlji ili regionu gde je izvor napajanja u opsegu od 100 V do 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.

Napomena

  • Ne koristite elektronski transformator napona jer može da dođe do kvara uređaja.