Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

AVCHD format

AVCHD format je razvijen za snimanje filmova visoke rezolucije HD (High-Definition) na digitalnim kamkorderima koji koristi tehnologiju efikasne kompresije podataka. Za kompresiju video podataka se koristi format MPEG-4 AVC/H.264, a za kompresiju audio podataka Dolby Digital ili Linear PCM sistem.
Format MPEG-4 AVC/H.264 efikasnije kompresuje slike od konvencionalnih formata za kompresiju slike.

  • Budući da format AVCHD koristi tehnologiju za kompresiju podataka, slika može da bude nestabilna u scenama gde se kadar, perspektiva ili svetlina naglo menjaju, ali ovo nije kvar.