Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Ne možete da uključite fotoaparat.

  • Kada u fotoaparat umetnete bateriju, može da prođe par trenutaka pre nego što fotoaparat dobije napajanje.
  • Uverite se da je baterija pravilno umetnuta.
  • Baterija se prazni čak i kada je ne koristite. Napunite bateriju pre korišćenja.
  • Proverite da li koristite bateriju NP-FW50.