Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Uređaj se iznenada isključio.

  • U zavisnosti od temperature fotoaparata i baterije, fotoaparat može da se automatski isključi radi zaštite. U tom slučaju, na ekranu fotoaparata će se prikazati poruka pre nego što se fotoaparat isključi.