Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Indikator nivoa preostale baterije pokazuje pogrešan nivo.

  • Ovaj fenomen se javlja kad fotoaparat koristite na ekstremno toplom ili hladnom mestu.
  • Kapacitet baterije opada vremenom i usled stalnog korišćenja. Ako nakon punjenja baterija traje znatno kraće, verovatno je vreme da bateriju zamenite novom.