Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Baterija nije napunjena, čak ni kada se lampica za punjenje na fotoaparatu isključi.

  • Proverite da li koristite bateriju NP-FW50.
  • Baterije koje niste koristili duže od godinu dana su možda oslabile.