Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Ne možete da snimate slike.

  • Koristite memorijsku karticu sa prekidačem za zaštitu od upisivanja koji je postavljen na poziciju LOCK. Postavite prekidač na poziciju za upisivanje.
  • Proverite preostali kapacitet memorijske kartice.
  • Slike ne možete da snimate dok traje punjenje blica.
  • Objektiv nije pravilno montiran. Pravilno montirajte objektiv.