Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Datum i vreme snimanja se ne prikazuju na ekranu.

  • Datum i vreme se ne prikazuju tokom snimanja. Datum i vreme se prikazuju samo tokom reprodukcije.