Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Na slici je vidljiv šum kada ekran gledate na tamnom mestu.

  • Fotoaparat pokušava da poboljša vidljivost na ekranu privremenim povećanjem svetline ekrana u uslovima slabog osvetljenja. Ovo ne utiče na snimljenu sliku.