Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Na ekranu se pojavljuju tačke koje ne nestaju.

  • To nije kvar. Ove tačke neće biti snimljene.