Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Nije moguće umetanje DPOF oznake.

  • DPOF oznake ne možete da umetnete u RAW slike.