Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Ne možete da pronađete pristupnu tačku za bežičnu mrežu na koju želite da se povežete.

  • Pristupne tačke za bežičnu mrežu se možda neće prikazivati na fotoaparatu zbog slabog signala. Približite fotoaparat pristupnoj tački za bežičnu mrežu.
  • Pristupne tačke za bežičnu mrežu se možda neće prikazivati na fotoaparatu zbog podešavanja pristupne tačke. Pogledajte uputstvo za upotrebu pristupne tačke za bežičnu mrežu.