Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

[WPS Push] ne radi.

  • [WPS Push] možda neće raditi u zavisnosti od podešavanja pristupne tačke. Proverite SSID i lozinku za pristupnu tačku bežične mreže i obavite [Access Point Set.].