Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Radnja koja je pokrenuta izborom funkcije [Send to Computer] prekinuta je tokom izvršavanja.

  • Kada je nivo preostale baterije nizak, radnja koju ste zadali komandom [Send to Computer] može da bude prekinuta tokom izvršavanja. Napunite bateriju i pokušajte ponovo.