Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Radnja koja je pokrenuta izborom funkcije [Smart Remote Embedded] ili [Send to Smartphone] prekinuta je tokom izvršavanja.

  • Kada je nivo preostale baterije nizak, radnja koja je pokrenuta izborom funkcije [Smart Remote Embedded] ili [Send to Smartphone] može da bude prekinuta tokom izvršavanja. Napunite bateriju i pokušajte ponovo.