Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Slika na ekranu za snimanje pomoću funkcije [Smart Remote Embedded] ne prikazuje se glatko./Veza između fotoaparata i pametnog telefona je prekinuta.

  • Prenos podataka između fotoaparata i pametnog telefona može da bude prekinut zbog slabog signala. Postavite fotoaparat bliže pametnom telefonu.