Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Ne možete da štampate slike.

  • RAW slike nije moguće štampati. Da biste odštampali RAW slike, prvo ih konvertujte u JPEG slike pomoću softvera „Image Data Converter“.