Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Boje na slici su čudne.

  • Kada slike koje su snimljene u režimu Adobe RGB štampate pomoću sRGB štampača koji nije kompatibilan sa režimom Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), odštampane slike će imati manju zasićenost boja.