Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Fotoaparat se zagreva kada ga dugo koristite.

  • To nije kvar. Isključite fotoaparat i nemojte ga koristiti određeno vreme.