Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Broj slika koje je moguće snimiti se ne smanjuje ili se smanjuje za po dve slike.

  • Ovo se dešava zbog toga što se stepen kompresije i veličina slike nakon kompresije menjaju u zavisnosti od slike kada snimate u režimu JPEG.