Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Na ekranu se prikazuje „--E-“.

  • Izvadite memorijsku karticu i ponovo je umetnite. Ako se problem ponavlja, čak i kada ste ovo uradili, formatirajte memorijsku karticu.