Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Punjenje blica traje predugo.

  • Blic je uzastopno aktiviran u kratkom vremenskom periodu. Kada blic uzastopno aktivirate, punjenje može da traje duže nego obično da bi se izbeglo pregrevanje fotoaparata.