Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

PAL/NTSC Selector

Reprodukcija filmova snimljenih fotoaparatom na TV-u sa PAL/NTSC sistemom.

  1. MENU (Setup) → [PAL/NTSC Selector] [Enter]

Napomena

  • Ovu funkciju sadrže samo 1080 50i-kompatibilni uređaji. Ne sadrže je 1080 60i-kompatibilni uređaji. 1080 50i-kompatibilni uređaji imaju oznaku „50i“ na donjoj strani uređaja.
  • Ako umetnete memorijsku karticu koja je prethodno formatirana na PAL sistemu, prikazaće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da ponovo formatirate karticu. Kada snimate koristeći NTSC sistem, ponovo formatirajte memorijsku karticu ili koristite drugu memorijsku karticu.
  • Kada je izabran režim NTSC, svaki put kada uključite fotoaparat, na ekranu će se prikazivati poruka „Running on NTSC.“.