Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Instaliranje softvera „Remote Camera Control“

Preuzmite i instalirajte softver tako što ćete otići na sledeću URL adresu:

Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/