Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Pre-AF (fotografije)

Fotoaparat automatski prilagođava fokus pre nego što okidač pritisnete do pola.

  1. MENU (Custom Settings) → [Pre-AF] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On (podrazumevana postavka):
Fotoaparat prilagođava fokus pre nego što okidač pritisnete do pola.
Off:
Fotoaparat ne prilagođava fokus pre nego što okidač pritisnete do pola.

Napomena

  • Funkcija [Pre-AF] je dostupna samo kada je montiran objektiv sa E-bajonetom.