Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Single Bracket

Fotoaparat snima više slika uz automatsko pomeranje ekspozicije od osnovne ka tamnijoj, a zatim svetlijoj.
Pritisnite okidač za svaku sliku. Nakon snimanja možete da izaberete sliku koja vam odgovara.

  1. MENU (Camera Settings) → [Drive Mode] [Single Bracket].
  2. Izaberite željeni režim pritiskanjem desne/leve strane kontrolnog točkića.

Detalji o stavkama u meniju

Single Bracket: 0.3EV 3 Image (podrazumevana postavka):
Fotoaparat snima ukupno tri slike u nizu sa vrednošću ekspozicije koja je pomerena za plus ili minus 0,3 EV.
Single Bracket: 0.3EV 5 Image:
Fotoaparat snima ukupno pet slika u nizu sa vrednošću ekspozicije koja je pomerena za plus ili minus 0,3 EV.
Single Bracket: 0.5EV 3 Image:
Fotoaparat snima ukupno tri slike u nizu sa vrednošću ekspozicije koja je pomerena za plus ili minus 0,5 EV.
Single Bracket: 0.5EV 5 Image:
Fotoaparat snima ukupno pet slika u nizu sa vrednošću ekspozicije koja je pomerena za plus ili minus 0,5 EV.
Single Bracket: 0.7EV 3 Image:
Fotoaparat snima ukupno tri slike u nizu sa vrednošću ekspozicije koja je pomerena za plus ili minus 0,7 EV.
Single Bracket: 0.7EV 5 Image:
Fotoaparat snima ukupno pet slika u nizu sa vrednošću ekspozicije koja je pomerena za plus ili minus 0,7 EV.
Single Bracket: 1.0EV 3 Image:
Fotoaparat snima ukupno tri slike u nizu sa vrednošću ekspozicije koja je pomerena za plus ili minus 1,0 EV.
Single Bracket: 2.0EV 3 Image:
Fotoaparat snima ukupno tri slike u nizu sa vrednošću ekspozicije koja je pomerena za plus ili minus 2,0 EV.
Single Bracket: 3.0EV 3 Image:
Fotoaparat snima ukupno tri slike u nizu sa vrednošću ekspozicije koja je pomerena za plus ili minus 3,0 EV.

Napomena

  • Kada je [ISO AUTO] izabrano u režimu [Manual Exposure], ekspozicija se menja prilagođavanjem ISO vrednosti. Ako je izabrano neko drugo podešavanje, a ne [ISO AUTO], ekspozicija se menja prilagođavanjem brzine zatvarača.
  • Kada prilagodite ekspoziciju, ekspozicija se pomera na osnovu vrednosti kompenzacije.